Schleifmaschine DIAMONDSTAR G141 230V/50Hz/138W Motor-Umdrehung :3450 U/Min mehr
Schleifmaschine DIAMONDSTAR

Schleifmaschine DIAMONDSTAR

G141 230V/50Hz/138W

Motor-Umdrehung :3450 U/Min